Θερμές ευχαριστίες προς την επιχείρηση The Pure – Bakery

Θερμές ευχαριστίες προς την επιχείρηση The Pure – Bakery (Σωρού 57, Μαρούσι), για τη γενναιόδωρη χορηγία της. Η άμεση ανταπόκρισή της στο αίτημά μας για χορηγία, αποδεικνύει την αφοσίωσή της, στην υποστήριξη της ομάδας και της τοπικής κοινότητάς μας.

Πραγματοποιήθηκε χορηγία 4 ζευγαριών πυροσβεστικών μποτών HAIX Fire Eagle, μαζί με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για τις ανάγκες Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) της ομάδας μας, που είναι κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια και την προστασία των εθελοντών μας κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών μας.

Η γενναιοδωρία και η υποστήριξή σας ενισχύουν την ικανότητά μας, να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας, με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια!

Εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη για την ευγενική σας χορηγία και προθυμία, να υποστηρίξετε τις ανάγκες μας σε ΜΑΠ.

Εργαλεία Προσβασιμότητας